Náhradní plnění 2012 změny

Náhradní plnění bylo legislativně upraveno novelou zákona o zaměstnanosti, která vstoupila v platnost 1. 1. 2012. Hlavní změnou bylo zavedení limitu. Ostatní změny pro náhradní plnění se týkají jen jeho poskytovatelů.

Agentura SIPADAN tyto změny dokázala zapracovat a předkládá Vám jejich stručný přehled a souhrn.

Jak splnit povinný podíl OZP zaměstnanců?

Povinný podíl v zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) můžete splnit třemi následujícími způsoby nebo i jejich kombinací:

  • Napřímo: Sami realizujete zaměstnávání OZP (povinný podíl je min. 4 % z celkového počtu zaměstnanců).
  • Nepřímo: Zaplatíte státu nemalou částku (2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za každou osobu se zdravotním postižením, kterou byste měli zaměstnat).
  • Náhradně: Odeberete zboží či služby od jiné společnosti, která zaměstnává minimálně 50% osob se zdravotním postižením. Dál nehledejte – jsme tu pro Vás.

Zavedení limitu

Hlavní změnou, která se týká nejen nás, ale rovněž Vás jako odběratelů náhradního plnění, je omezení objemu poskytovaných služeb, které můžeme v rámci náhradního plnění nabízet.

Objem služeb nesmí celkově přesáhnout 36tinásobek průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí předchozího kalendářního roku za jednu osobu se zdravotním postižením, kterou zaměstnáváme.

V momentě, kdy bude tento limit naplněn, nebudeme již moci náhradní plnění nadále poskytovat. Proto doporučujeme našim klientům, aby si odběr náhradního plnění sjednali co nejdříve.

Evidenční povinnost

Nově mají poskytovatelé náhradního plnění povinnost evidovat veškeré údaje o poskytnutém náhradním plnění. Evidujeme identifikační údaje o klientovi, data o celkové výši a hodnotě služeb nebo výrobků, které pro náhradní plnění poskytujeme. Zaznamenáváme rovněž všechny smluvené zakázky (hodnota se uvádí bez DPH).

Změna ve vymezení OZP

Zákon zrušil uznávání statutu OZP těm občanům, kterým byl úřadem práce přidělen status "zdravotně znevýhodnění". Toto nařízení se týká pouze osob, kterým bylo toto označení přiděleno po 1. 1. 2012.

Osoby vlastnící rozhodnutí z doby před 1. 1. 2012 mohou být uznáni jako OZP až do konce roku 2014, tedy je možné je stále započítávat pro náhradní plnění 2012 až 2014.

Pro podrobnější změny v zaměstnávání OZP od 1. 1. 2012 přejděte na stránky MPSV.

Reference bezpečnostní a úklidové agentury poskytující náhradní plnění

Přečtěte si ohlasy na práci bezpečnostní agentury SIPADAN. Můžete se podívat na naše současné či minulé zákazníky. Poskytujeme i služby pro náhradní plnění.

Další reference »

Kontaktujte nás pro zajištění bezpečnostních nebo úklidových služeb a náhradního plnění

Rádi s Vámi osobně probereme Vaše možnosti a doporučíme to nejlepší.

Tomáš Nováček

+420 602 257 767

Jaroslav Dolský

Výkonný ředitel

+420 725 739 016

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...