Slovníček pojmů k povinnému zaměstnávání OZP

Vše kolem plnění povinného podílu

CSR (Corporate Social Responsibility) – společenská odpovědnost firem

Míra této odpovědnosti je na každé firmě, záleží na firemní strategii, cílech a kultuře. Spadá se jak přístup k zákazníkům a obchodním partnerům, tak ochrana životního prostředí a také rozvoj zaměstnanosti a podpora chráněného pracovního trhu a sociální integrace, tedy např. zaměstnávání OZP.

ZoZ – Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Tímto zákonem se řídí povinný podíl v zaměstnávání OZP, konkrétně se jedná o Část třetí. Aktuální podmínky tohoto zákona jsou platné od 1. 1. 2012. ZoZ je doplněn Vyhláškou č. 518/2004.

Vyhláška č. 518 ZoZ

Tato vyhláška doplňuje znění zákona o zaměstnanosti a stanovuje způsob výpočtu přepočteného počtu zaměstnanců, z kterého se povinný podíl vypočítává, a dále způsob výpočtu náhradního plnění.

OZP

Osoba se zdravotním postižením je fyzická osoba, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni.

ZTP

Zvlášť těžce postižený nebo též OZP ve 3. stupni invalidity

ZTP/P

Zvlášť těžce postižený s průvodcem

ZPS, OZZ

Změněná pracovní schopnost, osoba zdravotně znevýhodněná – dnes jsou tyto termíny již neplatné. Status osoby se ZPS byl r. 2004 nahrazen statutem osoby zdravotně znevýhodněné, přičemž status OZZ pozbude také platnosti k 31. 12. 2014.

Chráněná dílna (CHD)

Tento pojem se používal dříve před novou zákona o zaměstnanosti r. 2012. Chráněná dílna bylo pracoviště vymezené na základě dohody zaměstnavatele s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Podmínkou pro tento status bylo, že OZP tvořili min. 60 % podílu k ročnímu přepočtenému počtu zaměstnanců. Od 1. 1. 2012 se pro zjednodušení administrativy sjednotil tento pojem pod jeden termín, a sice chráněné pracovní místo.

Chráněné pracovní místo (CHPM)

chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce.

Povinný podíl

Povinný podíl spočívá ze zákonné povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž toto pravidlo platí pro všechny zaměstnavatele více jak 25 zaměstnanců. Povinný podíl OZP zaměstnanců činí 4 % z celkového přepočteného počtu zaměstnanců. Lze jej splnit přímým zaměstnáváním OZP nebo formou náhradního plnění či odvodu státu; případně kombinací těchto možností.

Náhradní plnění

Jeden ze tří způsobů plnění povinného podílu zaměstnávaných OZP. Náhradní plnění lze splnit formou odebírání zboží nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP. Je též možné zadávat těmto subjektům zakázky.

Odvod státu

Jeden ze tří způsobů plnění povinného podílu zaměstnávaných OZP.

Termín splnění povinného podílu

Zákon stanovuje, že splnění povinného podílu za sledovaný kalendářní rok je nutné předložit místně příslušnému úřadu práce nejpozději do 15. 2. následujícího roku.

Povinný podíl vyřešíme za Vás

Odběrem našich služeb si usnadníte život, vyřídíme všechno za Vás. Povinný podíl tak splníte snadno, rychle a způsobem užitečným pro Vaši společnost. Náhradní plnění se vyplatí.

Reference bezpečnostní a úklidové agentury poskytující náhradní plnění

Přečtěte si ohlasy na práci bezpečnostní agentury SIPADAN. Můžete se podívat na naše současné či minulé zákazníky. Poskytujeme i služby pro náhradní plnění.

Další reference »

Kontaktujte nás pro zajištění bezpečnostních nebo úklidových služeb a náhradního plnění

Rádi s Vámi osobně probereme Vaše možnosti a doporučíme to nejlepší.

Tomáš Nováček

+420 602 257 767

Jaroslav Dolský

Výkonný ředitel

+420 725 739 016

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...