Zaměstnávání zdravotně postižených

Podpora zaměstnanosti OZP

Zaměstnávání OZP pracovníků mnohdy obklopuje mnoho mýtů. V dnešním hektickém světe, kde se klade velký důraz na výkon, mají lidé se zdravotním postižením nelehkou roli. I člověk bez zdravotního omezení může mít problém uplatnit se na pracovním trhu, kde jsou na uchazeče kladeny velké nároky. A to nemusí bojovat s celou škálou předsudků, jakým čelí například člověk upoutaný na invalidní vozík. Pro tyto lidi je ale velmi důležité zařadit se do normálního chodu společnosti. Mohou vykonávat řadu pracovních aktivit na profesionální úrovni a většinou se jedná o ty nejpečlivější a nejpracovitější zaměstnance. 

Různé formy podpory OZP pracovníků

Stát ukládá povinnost zaměstnávat OZP pracovníky až větším firmám, které díky své velikosti mají možnost vytvořit pracovní pozice pro osoby se zdravotním postižením. V reále ovšem větší počet zaměstnanců automaticky neznamená možnost vytvořit ideální pracovní podmínky pro OZP zaměstnance. Proto zákon udává ještě dvě další možnosti, jak tuto povinnost splnit a stále tak nepřímo podporovat zaměstnanost osob zdravotně postižených. Jednou z nich je náhradní plnění, kdy firma odebere výrobky, zboží nebo zadá zakázky firmám, které zaměstnávají nadpoloviční poměr OZP pracovníků. Větší firmy tak touto cestou podporují zaměstnávání osob se zdravotním postižením, i když je sami nemohou přijmout do své společnosti. Poslední možností je pak finanční odvod státu, který také podporuje zaměstnanost OZP osob pomocí příspěvků na chráněná pracovní místa a mnohá další opatření.

Povinný podíl by neměl být chápán jako břemeno pro firmy, které mají 25+ zaměstnanců. Je to jeden z mechanismů společenské solidarity s osobami, které mají ztížené startovní pozice na trhu práce. Přesto mnohdy neoprávněně. Možnost přispět k chodu společnosti radikálně zvýší jejich sebevědomí, pocit užitečnosti, kvalitu života a v neposlední řadě finanční stabilitu. Když tedy firmy řeší plnění povinného podílu, rozhodně je důležité uvědomit si, proč tady takové opatření máme. 

Reference bezpečnostní a úklidové agentury poskytující náhradní plnění

Přečtěte si ohlasy na práci bezpečnostní agentury SIPADAN. Můžete se podívat na naše současné či minulé zákazníky. Poskytujeme i služby pro náhradní plnění.

Další reference »

Kontaktujte nás pro zajištění bezpečnostních nebo úklidových služeb a náhradního plnění

Rádi s Vámi osobně probereme Vaše možnosti a doporučíme to nejlepší.

Tomáš Nováček

+420 602 257 767

Jaroslav Dolský

Výkonný ředitel

+420 725 739 016

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...