Bezpečnostní služba pultu centrální ochrany

Nedávno jsme Vám představili bezpečnostní službu pultu centrální ochrany v krátké prezentaci. V dnešním článku se tomuto tématu budeme ještě jednou věnovat. Podíváme se na historii vzniku této bezpečnostní služby a detailněji se zaměříme na fungování celého procesu ostrahy pomocí tohoto bezpečnostního systému.

Historie pultu centrální ochrany 

Vzdálená kontrola signálu z umístěných sledovacích zařízení se v praxi objevila již před mnoha lety. Tato služba byla ze začátku prováděna pomocí sítě telefonních kabelů a z velké většiny spoléhala na jednoduchý mechanizmus přenosu. Ve většině případů se těmto mechanizmům říkalo automatické hlásiče.

Tyto automatické hlásiče byly předchůdci systému dálkové ostrahy. Jejich instalace byla finančně nenáročná. Staly se takBezpečnostní služby od Sipadanu - Pult centrální ochrany velmi populární metodou „přivolávání pomoci“ po aktivaci alarmu. Automatické hlásiče tradičně používaly telefonní linku, s jejíž pomocí vytočily číslo bezpečnostní agentury. V šedesátých letech se takto zabezpečovali především prostory se zvýšenými bezpečnostními riziky, jako jsou například banky či klenotnictví. Začátkem sedmdesátých let už pak byly instalovány v objektech všech rizikových úrovní.

Systémy dálkové ochrany se ale stále vyvíjely. Automatické hlásiče nebyly schopné pokaždé poskytnout jasnou zprávu o bezpečnostní situaci a jejich spolehlivost tedy nabyla absolutní. Brzy se zjistilo, že stačí narušit telefonní linku a signál nedosáhne svou destinaci. Mnoho podniků a společnostní tak vyžadovalo spolehlivější bezpečnostní opatření.

Tato nutnost dala vznik pultu centrální ostrahy. V první fázi byly PCO řízeny z již existujících bezpečnostních místností, které stále fungovaly jako centra přijímání poplašného signálu. Jak postupně popularita dohledových center rostla, zlepšovaly se i jejich standardy a nabízené služby.

Popularita pultu centrální ochrany rok od roku roste v soukromé i veřejné sféře. Jedná se o jednu z nejmodernějších a nejspolehlivějších bezpečnostních služeb na trhu.

Pult centrální ochrany dnes 

Pult centrální ochrany - bezpečnostní služby od Sipadanu

V dnešní době hraje pult centrální ochrany (PCO) klíčovou roli v systému zabezpečování domů, firem, administrativních či průmyslových budov a dalších objektů. PCO sleduje prostory klienta 24 hodin denně 7 dní v týdnu a nonstop tak monitoruje bezpečnostní situaci. Dozví se tak okamžitě o jakékoliv odchylce od standardního stavu a v takovýchto případech dále postupuje podle smluvních podmínek s klientem. Může tak vyslat hlídku, kontaktovat smluvenou osobu či zavolat Policii ČR.

PCO umožňuje informování klienta v předem domluvených intervalech. Bezpečnostní agentura provozjící PCO například může zasílat týdenní reporty o aktivitě ve střeženém objektu.  PCO je také důležitý pro pojišťovací společnosti, které se mohou spolehnout na data z monitoringu svých klientů.

Systém pultu centrální ostrahy ovšem nemonitoruje pouze budovu jako takovou, ale zajišťuje i ochranu osob v ní přítomných. Navíc instalace a napojení na pult centrální ochrany funguje jako prevence trestné činnosti. Zloději si uvědomují, že v prostorech s aktivní dálkovou ostrahou a instalovaným systémem alarmů se rapidně zvyšuje jejich šance na chycení. 

 

Pult centrální ochrany může být napojen na různé systémy jako například:

 • Alarm při neoprávněném vniknutí
 • Poplašný alarm
 • CCTV bezpečnostní kamerový systém
 • Protipožární systémy
 • Systém zdravotních poplachů
 • Systém technických poplašných zařízení
 • Systémy sledování vozidel
 • … a další

PCO může také fungovat jako vzdálený přístup pro prostory, které využívají CCTV nebo audio technologie. Může tak například ovládat systém otevírání/zavírání dveří či provádět pochůzky pomocí CCTV kamerových systémů pro sledování objektu.

Proces ostrahy s pultem centrální ochrany 

Dálková ostraha s pomocí PCO se stále inovuje. Dnes je pult centrální ochrany schopný také filtrovat přijímané signály a zahrnovat informace z monitorování pohyblivých objektů či osob.

Role pultu centrální ochrany spočívá v maximalizování bezpečnosti klienta a efektivním provedení preventivních či nápravných kroků k zajištění bezpečnosti. Za tímto účelem je pult centrální ochrany vždy schopný:

 • Automaticky přijímat data z různých zdrojů a technologií
 • Filtrovat signály, které nevyžadují operátorovu pozornost
 • Povolit operátorovy provést analýzu a ověření obdržených dat tak, aby mohlo dojít k identifikaci poplachu a jeho zařazení do patřičné kategorie
 • Podle této klasifikace pak PCO započne předem dohodnutý postup/reakci, či případně zabrání dalším krokům, pokud se jedná o falešný poplach
 • PCO operátor pak uzavře daný incident poskytnutím zpětné vazby v rozsahu dohodnutém s klientem

Díky sérii zlepšení v oblasti technologie a vývoje se v posledních 10 letech zlepšil i výkon bezpečnostní služby PCO. S neustále se zdokonalujícími technologiemi je kladen větší tlak na bezpečnostní agentury, které tyto procesy monitorují a zahrnují do svých služeb.

Bezpečnostní agentura SIPADAN a.s. neustále sleduje trendy v oblasti bezpečnosti a poskytuje tak svým klientům nejmodernější zabezpečovací služby na trhu. Ať už se jedná o fyzickou ostrahu, ostrahu objektů nebo pořádkovou služby pro obce a města, SIPADAN a.s. nabízí napojení na PCO a možnost nejmodernější ostrahy pro všechny typy budov a objektů. Podívejte se na seznam nabízených bezpečnostních služeb pro jednotlivé nabídky. 

Další materiály a zdroje:

Stránky konfederace evropských bezpečnostních služeb

Reference bezpečnostní a úklidové agentury poskytující náhradní plnění

Přečtěte si ohlasy na práci bezpečnostní agentury SIPADAN. Můžete se podívat na naše současné či minulé zákazníky. Poskytujeme i služby pro náhradní plnění.

Další reference »

Kontaktujte nás pro zajištění bezpečnostních nebo úklidových služeb a náhradního plnění

Rádi s Vámi osobně probereme Vaše možnosti a doporučíme to nejlepší.

Tomáš Nováček

+420 602 257 767

Jaroslav Dolský

Výkonný ředitel

+420 725 739 016

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...