Active Track

Fyzická ostrahaPCOTechnické zabezpečeníNáhradní plnění

Active Track
je unikátní obchůzkový systém. Pracovníci fyzické ostrahy u sebe nosí speciální zařízení, které zaznamenává průběh jejich služby. Toto elektronické zařízení neustále komunikuje přímo s proškolenými operátory PCO, kteří mohou v případě nestandartní situace ihned zasáhnout.

Jak funguje Active Track?

V areálu střeženého objektu jsou rozmístěné kontrolní body, které zaznamenávají pohyb pracovníka v areálu. Ten musí v daném pořadí a čase areál obejít. Díky elektronickému zařízení, které má u sebe je vše zaznamenáno a výsledkem je přehledný výpis zobrazený dle správnosti provedení.

Tento elektronický systém komunikuje přímo s dispečinkem PCO. Pracovník tak může stiskem jednoho tlačítka odeslat na PCO poplachový signál. Proškolení operátoři jsou s ním schopni přes toto zařízení komunikovat, případně spustit tichý odposlech. V případě potřeby tak mohou kontaktovat další zaměstnance zásahové skupiny, kontaktovat příslušného manažera objektu či přivolat zásahovou službu, policii ČR či další Integrované zásahové složky.
Active Track

Ochrana na prvním místě

Díky neustálému spojení s PCO mohou být pracovníci fyzické ostrahy v neustálém kontaktu s proškolenými operátory. Zařízení je díky funkci MANDOWN schopné zachránit i lidské životy a upozornit na včasné poskytnutí pomoci.

  • Poplach stiskem jednoho tlačítka: po stisknutí se na PCO odešle poplach, operátor následně může vyvolat oboustranný příposlech (který strážný není schopen ovlivnit)
  • MANDOWN: zařízení rozpozná pád či polohu "vleže", pokud by se tedy pracovník ztratil vědomí a zařízení po 2 minutách nezaznamená pohyb, vydá zvukový signál, pokud strážný i přesto nereaguje, je událost přenesena do PCO 

 

Dokonalý reporting

Výhodou Active Track pro Vás také může být, že poskytuje dokonalý reporting. Nabízí možnost zasílání výpisů z obchůzek i nástupů strážných v předem definovaném formátu klientům i manažerům objektu. PCO je tak schopno řešit odchylky v běžném postupu strážného při výkonu práce:

  • Včasný nástup strážného do služby
  • Zahájení a ukončení obchůzky
  • Průchod všemi kontrolními body obchůzky
  • GPS lokace pracovníka
  • Pravidelné ohlášení pracovníka osobním čipem

Máte o systém Active Track zájem?

Pro nasazení systému Active Track na Váš objekt kontaktujte obchodního zástupce ve Vašem regionu.

Reference bezpečnostní a úklidové agentury poskytující náhradní plnění

Přečtěte si ohlasy na práci bezpečnostní agentury SIPADAN. Můžete se podívat na naše současné či minulé zákazníky. Poskytujeme i služby pro náhradní plnění.

Další reference »

Kontaktujte nás pro zajištění bezpečnostních nebo úklidových služeb a náhradního plnění

Rádi s Vámi osobně probereme Vaše možnosti a doporučíme to nejlepší.

Tomáš Nováček

+420 602 257 767

Jaroslav Dolský

Výkonný ředitel

+420 725 739 016

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...