Bezpečnostní agentura SIPADAN > Služby > Náhradní plnění

Náhradní plnění - zaměstnávání OZP (ZPS)

Odběrem služeb od bezpečnostní agentury SIPADAN si zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mohou zajistit náhradní plnění 2014, a splnit tak svou povinnost dle zákona o zaměstnanosti, který se týká zaměstnávání OZP, čili osob se zdravotním postižením (dříve ZPS - se změněnou pracovní schopností).

Přečtěte si o výhodách náhradního plnění poskytovaném naší bezpečnostní agenturou SIPADAN.

Chcete si vypočítat svůj povinný podíl či objem náhradního plnění? Použijte naši kalkulačku náhradního plnění.

Zaměstnávání důchodců, ale i zaměstnávání OZP, je důležité společenské téma.

Od 1. ledna 2012 platí novela zákona o zaměstnanosti a změny se týkají i náhradního plnění.
Více se dozvíte v článku Náhradní plnění 2012 - hlavní změny a Náhradní plnění 2012 - změny pro poskytovatele.

Pro změny v zaměstnávání OZP (dříve ZPS) v r. 2012 přejděte na stránky MPSV.

Náhradní plnění 2014 v několika málo krocích

SIPADAN je připraven Vám s náhradním plněním pro rok 2014 pomoci.
Na Vás zbývá skutečně málo:

  • Vyberete si z naší nabídky bezpečnostních a úklidových služeb nebo správy nemovitostí a budov, poskytneme Vám profesionální servis a dlouhodobou spolupráci.
  • Vystavíme Vám potvrzení o odběru náhradního plnění a potvrzení o tom, že zaměstnáváme více než 50 % osob se zdravotním postižením.
  • Tato potvrzení doručíte úřadu práce.

Je to snadné, kontaktujte nás!

Zákon a vyhláška o zaměstnanosti na téma povinný podíl a náhradní plnění

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 81, odst. 1

Zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci je povinen poskytnout zaměstnávání OZP (osobám se zdravotním postižením; dříve ZPS - se změněnou pracovní schopností) ve výši povinného podílu na celkovém počtu svých zaměstnanců (dále jen povinný podíl). Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4%.

§18 (1) vyhláška č. 518, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81 odst.2 písmene b) zákona se počet osob ze zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Čtěte také: Podmínky pro náhradní plnění 2013 |Práce pro invalidní důchodcePráce pro OZP (ZPS)

V případě zájmu o odběr našich služeb (a o nahradní plnění povinnosti zaměstnávání OZP) nás prosím kontaktujte.

Další informace najdete zde: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, část třetí:
Zaměstnávání důchodců, ZPS, Náhradní plnění

Náhradní plnění podporuje zaměstnávání důchodců a zlepšuje jejich životní podmínky

Osoby se sníženou pracovní schopností mohou působit převážně v ostraze, na vrátnicích a podobně. Naše úklidová firma a bezpečnostní agentura pomáhá důchodcům a handicapovaným spoluobčanům tím, že pro ně vytváří pracovní místa například při úklidu firem a úklidu kanceláří. Zaměstnávání důchodců jim dává možnost uplatnění, rozvoje a důstojného života. A Vy můžete čerpat náhradní plnění, splnit povinný podíl a značně ušetřit.

Novela zákona o zaměstnávání důchodců a občanů OZP (dříve ZPS)

Od roku 2010 došlo k významným změnám v zaměstnávání důchodců starobních i důchodců invalidních. Obě skupiny mohou podnikat nebo pracovat neomezeně. Výraznou změnou v oblasti zaměstnávání důchodců je novela zákona o důchodovém pojištění platná od roku 2010. V současné době neplatí, že nárok na výplatu důchodu má zaměstnaný důchodce jen při uzavřeném pracovním poměru nebo dohodě o pracovní činnosti nepřesahujícím délku jednoho roku.

Kalkulátor náhradního plnění

Povinný podíl OZP (ZPS) ve společnosti - při více než 25 zaměstnancích
Skutečný počet všech Vašich zaměstnanců
Z toho povinný podíl zaměstnanců OZP (ZPS) - 4%
Odvod státu v případě, že nezaměstnáváte občany se OZP (ZPS) / odběrem našich služeb tedy ročně ušetříte
Výše uvedené úspory dosáhnete odběrem / outsourcingem našich služeb v hodnotě

Dokumenty

Zákon o zaměstnávání OZP – osob se zdravotním postižením

Náhradní plnění - oznámení za rok 2013 (formulář MPSV)

Potvrzení Úřadu práce o zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Nábor zaměstnanců

Zájemci o práci pište na e-mail: praha@sipadan.cz nebo si prohlédněte aktuální volná místa.

Obchodní oddělení - kontakty

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás   >>

Bezpečnostní
služby

Úklidové
služby

Náhradní plnění

zaměstnejte u nás občany OZP
a ušetříte

Detail